Aanspreektitel

  Voornaam en naam

  Straat en huisnummer

  Postcode en plaats

  Telefoonnummer

  GSM-nummer

  E-mailadres

  Website

  Facebook-account

  Lid van De Principaal? Sinds?

  Handelregister

  BTW-nummer

  Ik wens vergoed te worden op volgende wijze

  vrijwilligerscontract met een vergoeding van € 34 per dag belastingvrij naargelang van de prestatieseen kleine kunstenaarsvergoeding van € 110 per dag naargelang van de prestatieskostenvergoeding en honorarium door uzelf aan ons gefactureerd (voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep)kostenvergoeding en honorarium door Uzelf aan te geven via een door onze vzw bezorgde fiscale fiche

  Biografie en artistiek palmares

  Gedenkwaardige uitspraken (quotes) van collega's, concertbezoekers

  Beschrijving van de artistieke productie

  Naam of titel van het evenement

  Beschrijving van het artistieke idee, lijn, rode draad, opzet, bestanddelen, bijzondere combinatie van het evenement

  Mede-solisten, medewerkers

  Waarom is dit een boeiend programma voor ons publiek?

  Podiumfiche : benodigdheden inzake klank, licht, projectie, podium

  Voorgesteld honorarium of uitkoopsom van het evenement

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van vlag.