Privacyverklaring

Als De Principaal vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

De Principaal vzw
Zangvogellaan 4
9041 Oostakker
info@deprincipaal.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door De Principaal vzw verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van De Principaal vzw;
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • algemene ledenadministratie.

Voor de bovenstaande doelstellingen kennen wij de volgende persoonsgegevens van u:

  • naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
  • enkel voor artiesten het rijksregister omwille van de kleine kunstenaarsvergoeding;
  • het betaalde lidgeld en de gekozen formule;
  • datum van aansluiting bij onze vereniging en laatste betaling.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en geven ze nooit door aan derden.

U heeft het recht vergeten te worden en dit kan op eenvoudig verzoek.

De gegevens worden veilig bewaard en zijn enkel raadpleegbaar door de raad van bestuur van De Principaal vzw.