Welkom bij De Principaal

We wachten vol ongeduld tot het volgende evenement en tellen samen met u af!  

05dagen 23uren 08minuten 46seconden


  De laatste wijziging op de site is het Fotoboek leerlingenconcerten.

 • 12 februari Koralen en bombardes
  • De augustijn Luther zijn bezwaren lagen qua liturgie in de theologie (bv. de status van de heiligen, Maria en de sacramenten) en hij wilde dat de congregatie meer participeerde in de diensten. De volkstaal en de koralen waren daartoe het vehikel. De polyfone koorzang, het Gregoriaans en het Latijn bleven gedeeltelijk en het orgel al helemaal. Luther was bv. een grote fan van Josquin. De teksten werden gewoon ‘Christlich verbessert’. Het was Calvijn, en vooral diens opvolgers, die een sobere dienst voorstonden met enkel 1-stemmig psalmgezang en gesproken woord in de volkstaal. De bombarde is een dubbelrietinstrument met zeer sterke klankontwikkeling, dat nog steeds overtuigend klinkt als het door een orgel plenum wordt begeleid. De studenten van de orgelklas van academie De Kunstbrug spelen een bloemlezing uit de koraalliteratuur en wagen zich aan het begeleiden van de opmerkelijke bombarde.

 • 19 februari Orgeldansen en gospels
  • Orgelklank kan erg massief zijn. En toch kan een orgel op andere momenten ook dansen en zelfs swingen. Dat zullen we u bewijzen met dit programma waarvan de muziek geplukt is uit de middeleeuwen, de renaissance, de barok, het classicisme, de salonmuziekcultuur van de belle époque en context van de plantages in Zuid-Amerika, waar de blues de enige troost was van de onderdrukte slaven.

 • 26 februari Polyfonie en toccata’s
  • Als fijne lijntjes en gotisch maaswerk ontspinnen de fuga’s van Johann Sebastian Bach zich op het orgel. Hij werd tot deze polyfone vorm geïnspireerd door de fantasieën van de Orpheus van Amsterdam (Jan Pieterszoon Sweelinck), de capriccio’s van de organist van San Pietro in Rome (Gerolamo Frescobaldi) en de veelkleurige virtuoze schrijfstijl van Nicolas De Grigny, die in Reims koninklijke hymnes neerzette. Om een fuga goed te kunnen spelen, was het belangrijk de vingers eerst goed los te maken. Daarom werd vóór de fuga een preludium of nog beter een “toccata” (letterlijk “tokkelstuk”) gespeeld.

  gratis toegang, programmaboekje € 5