Welkom bij De Principaal

Aankondiging

Beste orgelliefhebber
Momenteel zorgt overmacht omwille van COVID-19 bij alle orgelverenigingen voor een aanpassing van de activiteiten van het lopende werkjaar voor onbepaalde tijd. Wij zijn volledig afhankelijk van de beslissingen van de burgerlijke en kerkelijke overheden om te kunnen doorgaan met onze plannen in al dan niet gewijzigde vorm. Wij wensen u een goede gezondheid en goede moed in deze speciale situatie en hopen u opnieuw te mogen verwelkomen op onze evenementen. Intussen kan u het jaarprogramma bekijken op de site in het menu jaarprogramma 2020

Excursies en voorverkoop

Voor sommige concerten kan u kaarten in voorverkoop aanschaffen.
U kan ook inschrijven op onze excursies via de excursiepagina.
Door werken aan het viaduct E17 Gentbrugge is de P+R gesloten tot 2022.
We zijn genoodzaakt de opstapplaats van onze excursies te verleggen naar de P+R Oostakker, Antwerpsesteenweg 956, 9040 Gent.

Jubileum-cd 

Onze Jubileum-cd 30 jaar De Principaal kan je aankopen via deze pagina: cd-verkoop.

Video

In deze coronatijden kan u rustig vanuit uw zetel van video-opnames genieten: improvisaties door Paul De Maeyer, video – productie door Vincent Hildebrandt.

Maatregelen COVID-19

Klik hier voor algemene maatregelen.
Klik hier voor bijkomende maatregelen stad Gent.
Voor elk concert maken we gebruik van het C.E.R.M. (COVID Event Risk Model). Zo weten we dat alle recente opgelegde maatregelen gevolgd worden en ons concert een groen label krijgt.


We wachten vol ongeduld tot het eerstvolgende evenement en tellen samen met u af!

03dagen 19uren 39minuten 31seconden

Beste orgelliefhebber

Om evidente redenen kunnen onze internationale gastorganisten van het kathedraalmuziekfestival niet naar Gent komen in september 2020.

Daarom schuiven wij deze mooie programmatie integraal op naar september 2021, een moment waarop wij allemaal hopen dat er betere tijden aanbreken.

Om u intussen niet op uw honger te laten zitten, zetten wij in september ons oogstfestival voort met puike organisten uit de Lage Landen.

Tot in september?


septemberorgelfestival. donderdag 24 september om 20 uur in de Sint-Stefanuskerk gent. organist Paul de maeyer

Paul De Maeyer sluit op 24 september de reeks af met een romantisch recital op het vermaarde Forrest-orgel. Hij brengt werk van Jacques Nicolas Lemmens, César Franck, Louis Vierne, Flor Peeters, een orgelsonate met Haiku’s voor Francis Beaufort en het allegro uit de 6e symfonie voor orgel Charles Marie Widor.

programma

 • Jacques Nicolas Lemmens (Zoerle-Parwijs 1823 – Zemst 1881)
  • Fanfare, cantabile en prière Jacques

 • César Franck (Luik 1822 – Parijs 1890)
  • Pièce héroïque

 • Louis Vierne (Poitiers 1870 – Parijs 1937)
  • Clair de lune

 • Flor Peeters (1903 – 1986)
  • Concert piece opus 52a

 • Paul De Maeyer (Halle 1964)
  • Een orgelsonate met Haiku’s voor Francis Beaufort in de hoop dat hij ons kan helpen met de Corona weg te blazen Improvisatie

   Haiku’s voor de orgelsonate

   • tempestoso energico
    Haren in de war
    Hinderlijk voor de ogen
    Rookpluimen en stof
   •  sollevato dal vento
    Flapperend kleedje
    Met mij vliegt mijn paraplu
    Beweeg moeilijk voort

   • prestissimo volante
    Tegen windkracht tien
    Gekuifde golven op zee
    Ontwortelde boom

 • Charles-Marie Widor (1844 – 1937)
  • Allegro uit de 6e symfonie voor orgel

reservatie verplicht via voorverkooppagina € 10 leden, € 15 niet ledenOrgelwandeling Gent, zaterdag 26 september om 09:00 uur

We starten in de Sint-Niklaaskerk te Gent en wandelen verder naar de Sint-Stefanuskerk. Paul Oyen verteld  over de geschiedenis van beide kerken. Leerlingen van de Academie “De Kunstbrug Gent” brengen ons diverse werken op de verschillende orgels.

Historiek kerken


Sint-Niklaaskerk Gent

De kerk behoorde tot het patronaatsgebied van de St.-Pietersabdij. Ze werd gebouwd eind 11de – begin 12de eeuw. Sint.-Niklaas als patroonheilige van handelaars en schippers, in een periode waarin de handelsbedrijvigheid in de Gentse portus, aan beide zijden van de Leie, tot hoge ontwikkeling was gekomen. In de 13de eeuw werd de kerk in Romaanse stijl gesloopt.
Volgden 3 bouwcampagnes:
1. In het 1ste kwart van de 13de eeuw wordt de kerk in Vroeg-Gotische stijl gebouwd met 3 beuken en 4 traveeën
2. In het 2de en 3de kwart van de 13de eeuw het transept, de vieringtoren en het koor van 3 traveeën. Er wordt gebouwd met Doornikse kalksteen. In het begin van de 14de eeuw is de kerk voltooid. Ze werd het belangrijkste monument van de Scheldegothiek, geïnspireerd door de Franse Vroeg-Gothiek, maar met een sterk individueel karakter. Ze was bij uitstek de kerk van het patriarchaat en had bovendien nog een burgerlijke functie als wachtpost vóór de bouw van het belfort.
3. De 3de bouwcampagne gebeurde in de 15de eeuw met herbouwen van de kroonlijst en de borstwering van de toren en verder de uitbreiding van het koor met kapellen voor de gilden.
De Sint-Niklaaskerk is zowat de meest geteisterde kerk van Gent, voortdurend belaagd door storm en brand maar ook verwoestingen door de beeldenstormers in 1566 en 1578. Onder de Calvinistische republiek werd de toelating gegeven om de kerk te slopen. Na de terugkomst van de Spanjaarden in 1584 werd de kerk hersteld.
In de 17de eeuw kwam er nieuw kerkmeubilair en aankleding.
In 1673 scheurt de torenspits tijdens een storm en vervangen door de huidige stompe bedaking.
In 1681-1684 wordt het westportaal vernieuwd in barokstijl.
In 1789 bouwt men huisjes tegen de Noordzijde, later ook nog aan de Zuid- en Westzijde.
Tijdens het Franse bewind denkt het stadsbestuur aan een omvorming tot graanhalle.
De 19de eeuw wordt de eeuw van het eerherstel van de kerk, vanuit een vernieuwde belangstelling voor het Middeleeuws patrimonium van de stad. Bij de eeuwwisseling ontvouwt architect August Van Assche zijn grote urbanisatieplannen. Ze zijn nogal dogmatisch en voor de kerk wil hij terug naar het oorspronkelijke Vroeg-Gotische gebouw. Architect Geirnaert pleit in 1913 voor de restauratie van de kerk zondermeer en geen historische reconstructie. Uiteindelijk gaat men de juiste weg op met architect Bressers, met een degelijke restauratie op basis van een streng doorgevoerde archeologische studie. Dit is de grote verdienste van prof. Dr. F. De Smidt, gestart in 1960.
In de 1ste fase wordt de vieringstoren versterkt en opgeknapt tot 1967. Volgt dan tot 1973 de restauratie van het transept. In 1975 de werken aan het koor. De werken worden uitgevoerd door de gebroeders Vandekerckhove te Ingelmunster.

 

Sint-Stefanuskerk Gent

De Augustijnen vestigen zich in Gent in 1295 met de steun van de familie Borluut.
De kerk was aanvankelijk gebouwd in Gotische stijl en driebeukig.
Ten gevolge van de vernielingen tijdens de Beeldenstorm, waarbij de necropool van de familie Borluut verdween, werd de kerk herbouwd in Barokke stijl.
Hierbij kwam de Westbouw aan de Oostkant te liggen! De kerk met koor was dus niet langer naar het Oosten gericht.
In 1752 werd het interieur verfraaid en de zijbeuken verhoogd.
In 1838 branden middenbeuk en koor uit. De restauratiewerken gebeurden onder leiding van architect J.B. De Baets. Enkel de sobere bakstenen puntgevel met schouderstukken in typische laatgotische stijl bleef bewaard.
Interieur
Oorspronkelijk had het schip spitsboogvormige bovenlichten, sinds 1752 vervangen door vierkantige omlijste nissen voorzien van schilderijen die de 12 apostelen voorstellen, werk van A. Overdeput unit 1865.
De absis werd volledig herbouwd in neo-barokke stijl en overdekt met een halfrond koepelgewelf met casementen.De beelden van de heilige Stefanus, Augustinus en Monica zijn van broeder P. Venneman. De weinig geïnspireerde portiekaltaren zijn van K. Warrie. Hoofdaltaar met de Geboorte van Christus door A. Wulfaert uit 1847. Zijaltaren met Opdracht van Maria en Het Misoffer van de H. Tolentijn door G. De Craeyer. De 17de eeuwse preekstoel en communiebank in Barokstijl en biechtstoelen in Renaissancestijl uit de opgeheven kloosterkerk van de geschoeide Karmelieten. Het tochtportaal in neoclassicistische stijl door P. De Vigne-Ouyo. De portiek geschraagd door Ionische zuilen is verrijkt met nissen met de beelden van de H. Stephanus als paus en de H. Cyprianus. Bekroning met een houten balustrade.Het doksaal (1855) met orgel van 1873 gebouwd door Philippe Forrest. leerling van de befaamde orgelbouwer Cavaillé-Coll.
De kerk is een goed voorbeeld van de Eclectische stijl of het combineren van kenmerken van verschillende (neo)-bouwstijlen of kunststromingen tot een bevallig geheel. Aanleiding was het Historisme. De naam duidt op het retrospectieve karakter van de architectuur in de 19de eeuw. (auteur Paul Oyen)
reservatie verplicht via voorverkooppagina deelname gratis