Welkom bij De PrincipaalWe wachten vol ongeduld tot het eerstvolgende evenement en tellen samen met u af! 

00dagen 20uren 24minuten 55secondenHet Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) leent dit jaar drie schilderijen en een selectie tekeningen van Gaspar de Crayer (1584-1669) uit aan het Musée de Flandre in Cassel (FR). Daar maken ze deel uitvan de overzichtstentoonstelling “Tussenin Rubens en Van Dyck”. Gaspar de Crayer, een hofschilder (30 juni 4 november 2018).

Gaspar de Crayer in het MSK
Het MSK maakt van deze gelegenheid gebruik om De Crayer in de kijker te zetten en om zijn nauw verweven band met Gent te belichten. In het Forum van het MSK is van 30 juni tot en met 4 november 2018 de collectiepresentatie “Gaspar de Crayer en Gent”, onlosmakelijk verbonden te zien. Een selectie van monumentale werken toont De Crayers stilistische ontwikkeling. Met dit stadsplan in de hand is de collectiepresentatie bovendien een uitnodiging om zin werken te ontdekken in de Gentse binnenstad. In de tentoonstellingscatalogus in Cassel is ook een aparte sectie gewijd aan de collectiepresentatie in het MSK.

Gaspar de Crayer en Gent
De Crayer trok als jonge Antwerpenaar naar Brussel, werd er schilder aan het hof en van de beau monde, waardoor hij na verloop van tijd het Brusselse kunstmilieu wist te domineren. Hoewel hem in Brussel een groot succes te beurt viel, was De Crayers band met Gent even veelzijdig en diepgeworteld Vanaf circa 1620 tot aan het einde van zijn leven liepen opdrachten uit Gent binnen. Schilderijen van het relatief vroege begin tot het einde van zijn carrière zijn aanwezig in de kerken, instellingen en musea van de stad. Vanaf 1664 vestigde De Crayer zich samen met zijn vrouw in Gent. Vijf jaar later werd hij begraven in de inmiddels verdwenen Dominicanenkerk.

Tussen Rubens en Van Dyck
Gaspar de Crayer werd na zijn dood vaak in één adem genoemd met Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck. Dit is niet toevallig, aangezien ziin hele artistieke oeuvre onder de continue invloed stond van dit illustere duo. Hij citeerde vaak uit hun werken, maar was nooit een slaafse navolger. De Crayers kunst is altijd evenwichtig, verfijnd en overdacht. Met zijn talent portrettist, als schilder van grote religieuze werken en zijn uitgebalanceerde gevoel voor kleur en compositiemaakte hij naam. Zijn naam en die van de stad Gent blijven tot op vandaag onlosmakelijk verbonden.

Paul De Maeyer is internationaal concertorganist en voorzitter van De Principaal vzw. Hij speelt beeldrijke improvisaties en aanstekelijke barokmuziek uit de tijd van de schilderijen die u kan bewonderen in de Gentse Centrumkerken tijdens de wandeling. In elke kerk krijgt u een toelichting over de werken van Gaspar De Crayer die er zich bevinden, telkens gevolgd door een orgelconcert van 30 min.

13u. Sint-Baafs kathedraal (Sint-Baafsplein, Gent)

  • Preludium en fuga in C BWV 547 Johann Sebastian Bach
  • 5 neo barokke variaties over “De ten hemel opneming van Maria” (improvisatie)

 
14u. Sint-Michielskerk (Sint-Michielsplein 4,Gent)

  • Toccata in F Dietrich Buxtehude
  • Driedelig orgelconcerto over “De nederdaling van de Heilige Geest” (improvisatie)

 
15u. Klooster van de Paters Karmelieten (Burgstraat 46, Gent)

  • Dubbelkorige canzone Giovanni Gabrieli
  • Magnificat (Lofzang van Maria) rondom “De Heilige maagd verlost de zielen uit het vagevuur door de voorspraak van de heilige Simon Stock” (improvisatie in 18e eeuwse stijl)

 
16u. Sint-Stefanuskerk (Academiestraat, Gent)

  • Praeludium en fuga e-moll bwv 548 Johann Sebastian Bach (Flentrop-orgel)
  • Ave Maris Stella (improvisatie: 9 kleuren uit de barok met de gregoriaanse hymne tot onze Lieve Vrouw rondom het schilderij “De heilige maagd aanbeden door Heiligen”)

toegangsprijs leden van De Principaal en leden van de Vrienden van het MSK Gent  € 18, niet leden € 20