Inspelingsconcert te Hijfte

Bijna dag op dag 3 jaar geleden kocht de werkgroep Kramer-Reil-orgel van Hijfte een recent tweedehands neobarokorgel aan in Boskoop (Nederland). Het instrument werd grondig aangepast en bijgewerkt door de orgelmakerij Reil (tevens uit Nederland) en sinds kerstmis 2023 klinkt dit orgel tijdens de liturgische diensten in Hijfte. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat we dit gebeuren ‘officieel’ maken, en het orgel ook een plaats geven in het concertlandschap van Vlaanderen. We maken er een heus dankweekend van, want we hebben wel heel wat mensen te bedanken voor hun sponsoring, giften, logistieke en andere hulp …
We zouden het op prijs stellen ook u te mogen begroeten tijdens een van de activiteiten van dat weekend.

In naam van de werkgroep heet ik u nu al hartelijk welkom in Hijfte.

Met muzikale groet
i.o. van de werkgroep