Aanmelding voor concerten of artistieke voorstellen

Aanspreektitel

Voornaam en naam

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Telefoonnummer

GSM-nummer

E-mailadres

Website

Facebook-account

Lid van De Principaal sinds

Handelregister

BTW-nummer

Ik wens vergoed te worden op volgende wijze
vrijwilligerscontract met een vergoeding van € 34/dag belastingvrij naargelang van de prestatieseen kleine kunstenaarsvergoeding van € 110 per dag naargelang van de prestatieskostenvergoeding en honorarium door Uzelf aan ons gefactureerd (voor zelfstandigen in hoofd- of bijberoep)kostenvergoeding en honorarium door Uzelf aan te geven via een door onze vzw bezorgde fiscale fiche

Biografie en artistiek palmares

Gedenkwaardige uitspraken (quotes) van collega's, concertbezoekers

Beschrijving van de artistieke productie

Naam of titel van het evenement

Beschrijving van het artistieke idee, lijn, rode draad, opzet, bestanddelen, bijzondere combinatie van het evenement

Mede-solisten, medewerkers

Waarom is dit een boeiend programma voor ons publiek?

Podiumfiche : benodigdheden inzake klank, licht, projectie, podium

Voorgesteld honorarium of uitkoopsom van het evenement

Toon a.u.b. dat u menselijk bent door de selectie van de boom.